MENÜ

 

GDPR

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alkalmazása

 

A STUDIUM Alfa Bt. megnevezése:

STUDIUM Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság

A STUDIUM Alfa Bt. székhelye:

2400 Dunaújváros, Római Krt. 9/B 7.1.

A szabályzat tartalmáért felelős személy:

Lakner Ferenc

A szabályzat hatályba lépésének dátuma:

2018-05-23


Ez a szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. A szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során, valamint az adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor.

Adatvédelmi tisztviselő (vagy felelős) alkalmazási (kijelölési) kötelezettség kiterjed minden közhatalmi szervre vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervre (függetlenül attól, hogy milyen adatokat dolgoz fel), valamint egyéb olyan szervezetekre, amelyek fő tevékenysége az egyének szisztematikus, nagymértékű megfigyelése, vagy amelyek a személyes adatok különleges kategóriáit nagy számban kezelik.

A STUDIUM Alfa Bt. adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz, a cég adatvédelmi feladatait a cégvezető látja el

A szabályzat hatálya

E szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a STUDIUM Alfa Bt. tisztségviselőire, alkalmazottaira és a STUDIUM Alfa Bt. adatvédelmi tisztviselőjére, megbízottjára

 

Dátum: 2018.05.23.

Lakner Ferenc

a STUDIUM Alfa Bt. vezetője

TOVÁBB A SZABÁLYZATRA

 

 

Hírek

 • EgészségSuli.hu

  EgészségSuli.hu

  http://egeszsegsuli.hu/

   *****************

  ÉLETVIRÁG MANDALA

  Thrive (növekedj), tórusz  

  Mandalaaz életvirág

  Növekedj film az életvirágról

  Thrive mandala

 • Külsős hirdetések!

           Zavarban van

  # # #

 • Lenni, vagy szükségesnek lenni

  Az ember legbensőbb tulajdonsága az önbecsülés, a belső hit, az az érzés, hogy a munkája fontos, jól végzi, és ezért megbecsülik, meg tud felelni a követelményeknek. Ha ehhez minden feltétel és segítség adott, akkor megtapasztalja, hogy az életét maga irányitja. Ha ez igy van, az önbecsülés arra készteti, hogy a tehetségéhez és a képességéhez mérten mindent megtegyen, hogy az a folyamat - amelyre hatással van a munkája - hibamentes legyen.

  A vállakon álló piramisban az egymásrautaltság,  az összetartozás, és a szolidaritás érzése nagyon erős. Biztos az a tudat minden szinten, hogy a fentiek sorsa a lentiek kezében van, a lentiek teljesítményétől nagymértékben függ az egész piramis sorsa. Ezért a fentiek mindent megtesznek, hogy a lentieken csak elviselhető teher legyen, a lehető legjobb körülmények között, és minden szinten mindenki jól érezze magát.

  Persze ehhez kell egy jó irányítási rendszer!

   


   

Asztali nézet