MENÜ

     ....  

MSZ 28001 - (MEBIR) Munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer


BEVEZETŐ

Az irányítási (9001, 14001, 27001 stb.) rendszerekhez jól kapcsolható a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer (MEBIR)  az MSZ 28001:2008 sz. szabványok alapján.

Azok a vállalkozásvezetők, akik korábban bevezetett minőségirányítási rendszerüket folyamatosan fejlesztik, pontosan tudják, hogy az ISO 9001:2000 6.pontja már külön megemlíti a humánpolitikai szempontokat is, melyben a munkabiztonság és a foglalkozás-egészségügy egyaránt szerepel. A legújabb ISO szabványoknak megfelelő integrált rendszer kialakításához, a folyamatszerű megközelítéshez elengedhetetlenül szükségessé válik a munkabiztonsági és foglalkozás egészségügyi szempontok figyelembe vétele is.

Hosszú távon is kifizetődővé válik és az Európai Unióhoz való csatlakozással várhatóan bevezetésre kerülő új típusú balesetbiztosítási rendszer miatt, a megfelelően kialakított MEB rendszer. Azok a vállalkozások ugyanis, akik eleget tesznek a munkavédelmi törvényben is előírt kockázatelemzések és az abban feltárt problémákra megfelelő intézkedési tervet tudnak bemutatni, várhatóan alacsonyabb biztosítási díjat tudhatnak majd magukénak mint azok, akik erre nem fordítanak figyelmet.

A munkabiztonság és foglalkozás-egészségügy jelenlegi jogi szabályozásának való megfelelés sokkal könnyebben és átláthatóbban dokumentálható, jobban ellenőrizhető a vállalatvezetés és a hatóságok szempontjából is.

A téma jelenlegi jogi szabályozásának célja ugyan az, mint általában egy irányítási rendszernek: afolyamatos fejlesztés útján való újabb eredmények elérése. Jelen esetben természetesen a Munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi eredményekről van szó.

A MEBIR RENDSZER KIÉPÍTÉSÉNEK FŐBB LÉPÉSEI

 • Első feladat még a tervezés és a bevezetés előtt az objektív helyzetfelmérés. Minden vállalatnak megvan a maga munkakultúrája, melyben hagyományosan koncentrál egyes biztonságtechnikai feladatokra, míg másokra kevesebb hangsúlyt fektet. Így kerülnekfeltérképezésre a gyenge pontok, illetve vizsgálat alá kerül a vállalat jogszabályi megfelelősége is.

 • Ez után lehet kitűzni a célokat és lehet meghatározni a vállalat munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi politikáját is.

 • Ezzel egyidejűleg fontos feladat a rendszerről való tájékoztatás is, a rendszert alkalmazók elkötelezettségének érdekében. Elsősorban természetesen a felső vezetésről van szó.

 • Minden vállalat kell, hogy rendelkezzék 2000. január elseje óta a munkavédelmi törvény szerint is kockázatelemzéssel. Ennek felülvizsgálata, átdolgozása, valamint az ebből származó intézkedési terv kidolgozása az egyik kulcs fontosságú feladat a rendszerépítés szempontjából.

 • Természetesen ki kell dolgozni azoknak a területeknek az eljárásait is, melyek minden irányítási rendszerben megtalálhatók (oktatás, belső auditok rendje, dokumentációs rendszer kialakítása stb.)

 • Végezetül következhet az audit, mely a jogszabályi megfelelésen túl a folyamatos fejlődést is vizsgálja. A vállalatok számára minden esetben ajánlott időszakonként, hogy biztonságtechnikai rendszerüket, valamint a tevékenységüket magát munkabiztonsági szempontból átvizsgáltatni.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését kérem tekintse meg munkamódszerünket! Ajánlatkérés vagy részletesebb információ kérés esetén lépjen kapcsolatba velünk.

Hírek

 • EgészségSuli.hu

  EgészségSuli.hu

  http://egeszsegsuli.hu/

   *****************

  ÉLETVIRÁG MANDALA

  Thrive (növekedj), tórusz  

  Mandalaaz életvirág

  Növekedj film az életvirágról

  Thrive mandala

 • Külsős hirdetések!

           Zavarban van

  # # #

 • Lenni, vagy szükségesnek lenni

  Az ember legbensőbb tulajdonsága az önbecsülés, a belső hit, az az érzés, hogy a munkája fontos, jól végzi, és ezért megbecsülik, meg tud felelni a követelményeknek. Ha ehhez minden feltétel és segítség adott, akkor megtapasztalja, hogy az életét maga irányitja. Ha ez igy van, az önbecsülés arra készteti, hogy a tehetségéhez és a képességéhez mérten mindent megtegyen, hogy az a folyamat - amelyre hatással van a munkája - hibamentes legyen.

  A vállakon álló piramisban az egymásrautaltság,  az összetartozás, és a szolidaritás érzése nagyon erős. Biztos az a tudat minden szinten, hogy a fentiek sorsa a lentiek kezében van, a lentiek teljesítményétől nagymértékben függ az egész piramis sorsa. Ezért a fentiek mindent megtesznek, hogy a lentieken csak elviselhető teher legyen, a lehető legjobb körülmények között, és minden szinten mindenki jól érezze magát.

  Persze ehhez kell egy jó irányítási rendszer!

   


   

Asztali nézet