MENÜ

ISO 9001
A tanúsításhoz vezető út


Egy szabvány szerinti tanúsítás, vagy regisztráció egy független harmadik fél, által történt sikeres értékelés nyomán valósul meg. A bevezetni kívánt irányítási rendszerről történt döntést követően vannak bizonyos lépések, amelyeket az induláshoz meg kell tennie.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy néhány egyszerű, gyakran triviálisnak hangzó ötlet felbecsülhetetlennek bizonyul a tanúsítást kérő társaságok számára. Az indulás során tehát célszerű figyelembe venni az alábbiakat:

 • Gondoskodjanak arról, hogy a folyamatot a helyes hozzáállással kezdik el,

 • Teljes körűen értsék meg a szabványban lefektetett koncepciót, és irányítási rendszerük meghatározásakor használják a szabványt útmutatóul.

 • Legyenek tisztában azzal, hogy a szabvány milyen alkalmazással és hatással lesz az Önök társaságára.

 • A szabványt a fejlődés eszközeként használják.

 • Legyenek tisztában azokkal a kockázatokkal és folyamatokkal, amelyek hatással vannak arra, hogy szervezetük képes-e megvalósítani az üzleti stratégiát.

 • Partnerüket (tanúsítási testület) gondosan válasszák meg.

Milyen lépéseket kell követnem?
Az alábbiakban 10 olyan általános lépést talál leírva, amelyek végigvezetik Önöket a tanúsításhoz vezető úton:

 1. Szerezzék be a szabványt. (egy régebbi kiadás itt)
  Szerezzék be és olvassák el a szabvány egy példányát, hogy megismerkedjenek a követelményekkel, majd pedig döntsék el, hogy az e szabvány szerinti tanúsítás / regisztráció megéri-e az Önök szervezete számára.

 2. Olvassák el a szakirodalmat és a „szoftvert”
  Nagymennyiségű olyan kiadott információ áll rendelkezésre, amelyek célja segíteni Önöket a szabvány megértésében és bevezetésében. 
  Forrás: MSZT

 3. Állítsanak össze egy csapatot és határozzák meg stratégiájukat
  Egy irányítási rendszer elfogadása az egész szervezet stratégiai döntése kell legyen. Alapvető fontosságú, hogy a felső-vezetés is részt vegyen a létrehozás folyamatában. Ők döntik el ugyanis azt az üzleti stratégiát, amelyet egy hatékony irányítási rendszernek támogatnia kell. Ezen túlmenően pedig Önöknek szükségük van egy dedikált csapatra is irányítási rendszerük kidolgozásához és megvalósításához.

 1. Határozzák meg a képzési igényeket
  Az irányítási rendszer/ek bevezetéséért és karbantartásáért felelős csapattagoknak ismerniük kell a vonatkozó szabvány/ok részleteit. Sok olyan tanfolyam, műhely és szeminárium áll rendelkezésre, amelyek célja ezen igények kielégítése. Mi magunk is sok nyilvános képzést tartunk világszerte.

 2. Tekintsék át a tanácsadással kapcsolatos lehetőségeket
  A független tanácsadók tanácsokat tudnak adni arra nézve, hogy milyen legyen a bevezetésről szóló, kivitelezhető, reális és költséghatékony stratégiai terv.

 3. Dolgozzák ki az irányítási rendszer kézikönyvét
  Irányítási rendszer kézikönyvüknek le kell írnia társaságuk politikáit és a társaság működését. A kézikönyvben pontos leírást kell adni a szervezetről és az ügyfelek várakozásainak kielégítésére szolgáló, következetesen betartott bevált legjobb gyakorlatról.

 4. Dolgozzák ki az eljárásokat
  Az eljárások az Önök szervezetének folyamatait írják le, illetve azt a bevált gyakorlatot, amelyekkel ezekben a folyamatokban siker érhető el. Ezeknek az eljárásoknak minden egyes folyamat esetében az alábbi kérdésekre kell választ adniuk:
  - miért,
  - ki,
  - mikor,
  - hol,
  - mit, és
  - hogyan.

 5. Vezessék be irányítási rendszerüket
  A sikeres bevezetés szempontjából a kommunikáció és a képzés alapvető fontosságúak. A bevezetési szakasz során a szervezet azon eljárások szerint dolgozik, amelyeket az irányítási rendszer dokumentálására és hatékonyságának demonstrálására dolgoztak ki.

 6. Vegyék fontolóra az előzetes értékelést
  Dönthetnek úgy, hogy kérik egy tanúsítási testület előzetes értékelését arról, hogy miként sikerül az irányítási rendszer bevezetése. Ennek célja a nem megfelelő területek azonosítása és kijavítása még az akkreditált tanúsítási eljárás megkezdése előtt. Ha nem-megfelelőséget találnak, ez azt jelenti, hogy az Önök irányítási rendszerének egy bizonyos területe nem felel meg a szabvány követelményeinek.


 1. Válasszanak ki egy tanúsítási testületet
  A tanúsítási testülettel folytatott üzleti kapcsolat sok évre szól, ugyanis tanúsításukat fenn is kell tartaniuk. A hatékony irányítási rendszerhez a folyamatos fejlesztés kulcsfontosságú. A tanúsító testület segíti Önöket abban, hogy a maximális értéket hozzák ki a tanúsítási folyamatból, értékelve az erősségeket és a fejlődési lehetőségeket. A felső-vezetés számára ez többlettudást jelent arról, hogy a szervezet képes-e megfelelni a stratégiai célkitűzéseknek. A mai vállalati világban ugyancsak szükségszerű az, hogy olyan tanúsítási testületet válasszanak, amely a feddhetetlenségen túl jó hírnévvel is rendelkezik.

Keressenek egy megbízható tanácsadó céget (a kicsik is jók, pl. MI) akinek a szakembere a folyamatban végig segíti ezt a nagy munkát. Kézikönyv és eljárásleírás mintákat és egyszerű megoldási lehetőségeket ad, helyszíni képzéseket tart, részt vesz aktívan a TEAM munkájában.

Irányítási rendszerük bevezetését, és tanúsításra történő felkészítését, valamint a tanúsítási testület kiválasztását követően Önök készen állnak az akkreditált tanúsítási folyamat elindítására.Hírek

 • EgészségSuli.hu

  EgészségSuli.hu

  http://egeszsegsuli.hu/

   *****************

  ÉLETVIRÁG MANDALA

  Thrive (növekedj), tórusz  

  Mandalaaz életvirág

  Növekedj film az életvirágról

  Thrive mandala

 • Külsős hirdetések!

           Zavarban van

  # # #

 • Lenni, vagy szükségesnek lenni

  Az ember legbensőbb tulajdonsága az önbecsülés, a belső hit, az az érzés, hogy a munkája fontos, jól végzi, és ezért megbecsülik, meg tud felelni a követelményeknek. Ha ehhez minden feltétel és segítség adott, akkor megtapasztalja, hogy az életét maga irányitja. Ha ez igy van, az önbecsülés arra készteti, hogy a tehetségéhez és a képességéhez mérten mindent megtegyen, hogy az a folyamat - amelyre hatással van a munkája - hibamentes legyen.

  A vállakon álló piramisban az egymásrautaltság,  az összetartozás, és a szolidaritás érzése nagyon erős. Biztos az a tudat minden szinten, hogy a fentiek sorsa a lentiek kezében van, a lentiek teljesítményétől nagymértékben függ az egész piramis sorsa. Ezért a fentiek mindent megtesznek, hogy a lentieken csak elviselhető teher legyen, a lehető legjobb körülmények között, és minden szinten mindenki jól érezze magát.

  Persze ehhez kell egy jó irányítási rendszer!

   


   

Asztali nézet