MENÜ

A minőségelemzés kicsiny közösségei, a Minőségi Körök=QC

A minőségi kör technológia is mint sok más technikai és szervezési megoldás tökéletes formában az élő világban működik, amióta élet van a földön. Az ember csak ügyetlen másolóként lesheti el ezek működését. A Japán társadalom a legalkalmasabb jelenleg a világon arra, hogy hasznos a problémamegoldásra épülő, a tudást minden szinten tisztelő, önkéntes szerveződéseknek terepet adjon.

Japánt a 1960-as évek "bóvli gyártó" országából a minőséggel kapcsolatos szemléletváltás, az állami ösztönzés és finanszírozás, a dicséret és jutalom, a példamutatás elismerése, a közösségi módszerek alkalmazása alakította át a világ egyik legfejlettebb országává. A kimozdulást az Amerikai minőségkultúra (és szakemberkultúra) legjobbjainak adaptálása, majd továbbfejlesztése, és túlszárnyalása eredményezte. Ezt ma kevesen tudják, a tényleges folyamatokat sem ismerik, sőt a tényeket is erős kétkedés övezi.

Mi az a minőségi körök (QC) és a "technológia"?

A "QC" technológia az anyagi veszteséget okozó minőségi hibák, pazarló eljárások számszerűsíthető következményeinek gyűjtésére, szakszerű OK-OKOZATI elemzésére és megoldási javaslatok kidolgozására épül. Az üzemekben intézményekben, lakóhelyeken alakult önkéntes csoportok, a kisközösségi hibaokfeltáró  minőségi körök. Tudományosan kidolgozott, ajánlott, egyszerű adatgyűjtést, és elemzéseket használnak.

A problémamegoldó csoportok hálózatos kapcsolatban lefedhetik egy gyár, egy intézmény, egy város területét, működési struktúráját. Önképzéssel fejlődnek, és tudásukat egy idő után új csoportoknak adják át. A javaslataikat a gazdálkodó (költséggazda) a megtakarítás arányában jutalmazza. Tapasztalataikat rendszeres fórumokon cserélik ki egymással. Területei szervezeteket is hozhatnak létre. Az állam támogatja az innovációs tevékenységüket.

Létszámuk általában 6-10 fő. Vezetőjüket saját tagjaik közül (Külső ráhatástól mentesen) választják. Rendszeresen minimum hetente, munkaidőn kívüli időpontban üléseznek. Az adatok, információk gyűjtéséhez elemzéséhez a minőségelemzés oldalunkon leírt módszereket használják.

 

A társadalom hatékonyságának jelentős növelése

A megtermelt javak hasznosításánál ugyanazok a problémák, hibaokok hatékonysági kérdések felmerülnek mit a vállalkozási szférában, csak a pazarlás nagyságrendekkel nagyobb, mivel nincs profit, hatékonyság érdekeltség. A felelős polgárok civil szférájában is megtalálható az önkéntes szándék. A Társadalmi Minőségi Körök (leírás itt) esetleges civil mozgalma elindíthatna egy tudati változást.

Hírek

 • EgészségSuli.hu

  EgészségSuli.hu

  http://egeszsegsuli.hu/

   *****************

  ÉLETVIRÁG MANDALA

  Thrive (növekedj), tórusz  

  Mandalaaz életvirág

  Növekedj film az életvirágról

  Thrive mandala

 • Külsős hirdetések!

           Zavarban van

  # # #

 • Lenni, vagy szükségesnek lenni

  Az ember legbensőbb tulajdonsága az önbecsülés, a belső hit, az az érzés, hogy a munkája fontos, jól végzi, és ezért megbecsülik, meg tud felelni a követelményeknek. Ha ehhez minden feltétel és segítség adott, akkor megtapasztalja, hogy az életét maga irányitja. Ha ez igy van, az önbecsülés arra készteti, hogy a tehetségéhez és a képességéhez mérten mindent megtegyen, hogy az a folyamat - amelyre hatással van a munkája - hibamentes legyen.

  A vállakon álló piramisban az egymásrautaltság,  az összetartozás, és a szolidaritás érzése nagyon erős. Biztos az a tudat minden szinten, hogy a fentiek sorsa a lentiek kezében van, a lentiek teljesítményétől nagymértékben függ az egész piramis sorsa. Ezért a fentiek mindent megtesznek, hogy a lentieken csak elviselhető teher legyen, a lehető legjobb körülmények között, és minden szinten mindenki jól érezze magát.

  Persze ehhez kell egy jó irányítási rendszer!

   


   

Asztali nézet